W imieniu Organizatorów dla wszystkich uczestników V Biegu dla Życia!