Regulamin 2023

1. Cel Biegu
 • Manifestacja miłości do życia w myśl słów „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae), dlatego w tym roku trasa przebiega przez tereny zamieszkałe,
 • Promowanie wartości i ruchów pro life,
 • Łączenie aktywnego tryby życia z wyższymi wartościami, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz społeczności biegaczy,
 • promocja idei wolontariatu.
2. Organizator

ks. Michał Kozak
ul. Zagrody 10, 38-500 Sanok
tel.: 723 404 313, email: xmkozak@gmail.com
Dorota Trudzik (koordynator)
tel.: 509 309 861, email: biegnijsercem@gmail.com

3. Termin i miejsce

Tegoroczna VIII edycja Biegu dla Życia przebiegać będzie trasą Jarosław – Markowa (42 km), 2 grudnia, godz. 10:00

4. Opłaty

Opłata za bieg wynosi 70 zł. Dla zapisanych i opłaconych do 15 listopada 40 zł. W cenę wliczone są:

 • medal
 • numer startowy
 • posiłki na trasie
 • wspólny posiłek na zakończenie
 • natryski i szatnie
 • transport z Markowej do Jarosławia
 • upominek
5. Trasa i szczegóły
 • Trasa: Jarosław – Zarzecze – Kańczuga – Sietesz – 42 km,
 • Charakterystyka: nawierzchnia asfaltowa, suma wysokości 350 m
 • Tempo: 5:30 (5:00-6:00) – bieg odbywa się wspólnie, w jednej grupie w jednym tempie we wskazanym zakresie. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, konieczne jest utrzymanie tempa. Osoby które mogą nie dotrzymać tempa pomiędzy 5:00 a 6:00 do końca trasy, zobowiązane są do wyboru jedynie części trasy, np. jednego, dwóch lub trzech z 4 odcinków w dowolnej konfiguracji. Na każdym postoju będzie obecny autokar, którym można podjechać kolejny odcinek,
 • Jarosław-Zarzecze – 13,5 km,
 • Zarzecze-Kańczuga – 11,5 km,
 • Kańczuga-Sietesz – 10,8 km,
 • Sietesz-Markowa – 6,2 km,
 • nie ma możliwości, aby grupa czekała na pojedynczych zawodników, gdy nie utrzymują tempa zobowiązani są do skorzystania z samochodu, w innym przypadku pozostają sami bez opieki organizatora i zaplecza.
6. Bufet i autokar
 • Bufet mobilny – wraz z peletonem jedzie: pojazd policji, pogotowie i samochód transportowy/bufet. W każdej chwili można skorzystać z bufetu: banany, pomarańcze, woda na końcu grupy. W kryzysowych przypadkach można wsiąść do samochodu i podjechać na miejsce najbliższego punktu, gdzie dostępny będzie autokar.
 • Bufet stacjonarny (zupa pomidorowa i rosół, słodycze, woda, izotonik, owoce, ciepła herbata, kawa) i autokar/szatnia dostępne będą w Jarosławiu, Zarzeczu, Kańczudze, Sieteszy i Markowej.
7. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie drogą internetową przez stronę organizatora oraz uiszczenie opłaty startowej do 26 listopada 2023 r.

Konto:
Bieg dla Życia
59 1240 2340 1111 0010 9641 3916
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko – BdŻ 2023

8. Biuro zawodów

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku głównym Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskie im. Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław, od godz. 8:00 do godz. 9:30, w dniu 2 grudnia 2023 r.

9. Program:

8:00 – 9:30 – Biuro Zawodów, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław
9:15 – Msza Święta w Czarnej Kaplicy (Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław)
10:00 – start Biegu dla Życia
15:00 – meta (kościół pw. św. Doroty w Markowej, Markowa 1429, 37-120 Markowa)
16:00 – powrót do Jarosławia i wspólny posiłek

10. Relacja fotograficzna i video:

W czasie biegów prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i relacją video z imprezy. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie biegu, w mediach i mediach społecznościowych oraz materiałach mających na celu promocję Biegu.

11. Dane osobowe:

Uczestnicy biorący udział w biegu wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, wyrażoną poprzez akceptację tego Regulaminu, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem biegu.

12. Ochrona danych osobowych uczestników:

Administratorem danych osobowych jest Organizator Biegu dla Życia: ks. Michał Kozak

Cel przetwarzania danych: organizacja i promocja Biegu dla Życia.

Podstawa prawna przetwarzania: formularz zgłoszeniowy.

Odbiorcy danych: dane osobowe nie będą nikomu przekazywane poza firmami/organizacjami, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Biegu, względnie mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dokonując rejestracji, Uczestnik biegu przekazuje swoje dane Organizatorowi.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej biegnijsercem.pl zostały umieszczone za zgodą osób, których dane dotyczą lub są umieszczone na podstawie prawa.

13. Postanowienia końcowe:

O istotnych zmianach zmianach w regulaminie uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu i Facebooku wydarzenia.

Wszelkie pytania dotyczące interpretacji regulaminu należy zadawać pod numerem telefonu 723404313 lub 509309861. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

Sanok, 30 listopada 2023 r.

Organizator
ks. Michał Kozak

Dołącz do rodziny Biegu dla Życia

Zapisz się
Paulina Tracz

AMBASADORKA BIEGU DLA ŻYCIA