Regulamin

REGULAMIN
Bieg dla Życia 2021

1. Cel Biegu

• Manifestacja miłości do życia w myśl słów „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae), dlatego w tym roku trasa przebiega przez tereny zamieszkałe;
• Promowanie wartości i ruchów pro life;
• Łączenie aktywnego tryby życia z wyższymi wartościami;
• Wsparcie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych w Starej Wsi.

2. Organizator

• ks. Michał Kozak
ul. Zagrody 10, 38-500 Sanok
tel.: 723 404 313, email: xmkozak@gmail.com
• Dorota Trudzik (koordynator)
tel.: 509 309 861, email: biegnijsercem@gmail.com

3. Termin i miejsce

Tegoroczna VI edycja Biegu dla Życia przebiegać będzie nową trasą – Sanok-Brzozów-Korczyna (Podzamcze) – 48,48 km. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia, Bieg odbędzie się w dwóch formach:
• stacjonarnie/wspólnie 4 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30 na ustalonej trasie (jeśli nie pojawią się obostrzenia uniemożliwiające taką formę Biegu);
• zdalnie/indywidualnie w dowolnych miejscach i na dowolnych dystansach w terminie od 4 do 24 grudnia 2021 r.

4. Opłaty

• bieg wspólny (stacjonarnie): 55 zł;
• indywidualnie: 30 zł (25 zł kolejna osoba z tego samego adresu korespondencji).

Opłata przeznaczona jest na:

    • pakiet startowy + wysyłka dla biegaczy zdalnych;
    • zaplecze techniczne/gastronomiczne Biegu;
    • przygotowanie kolejnych edycji Biegu;
    • 10% każdej wpłaty przeznaczone jest na wsparcie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych w Starej Wsi;
    • mile widziani są sponsorzy

5. Trasa i szczegóły – bieg wspólny

• Trasa: Sanok – Brzozów – Korczyna (Podzamcze) – 48,48 km
• Charakterystyka: nawierzchnia asfaltowa, profil trasy ze sporymi przewyższeniami
• Tempo: 6:00 – bieg odbywa się wspólnie, w jednej grupie w jednym tempie. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, konieczne jest utrzymanie tempa. Osoby które mogą nie dotrzymać tempa 6:00 do końca trasy zobowiązane są do wybór jedynie części trasy, np. jednego z 4 odcinków. Osoby, które nie są w stanie utrzymać tempa 6:00 przez minimum 15 km zobowiązane są wybrać zdalną wersję Biegu na trasie indywidulnej.

6. Bufet i autokar

• Wraz z peletonem jedzie pogotowie i samochód transportowy/bufet. W każdej chwili można skorzystać z bufetu: banany, pomarańcze, woda, izotonik. W kryzysowych przypadkach można wsiąść do samochodu i podjechać na miejsce najbliższego punktu, gdzie dostępny będzie autokar.
• Bufet stacjonarny (zupa, słodycze, woda, izotonik, owoce, ciepła herbata) i autokar/szatnia dostępne będą na 13, 25, 39 kilometrze.

7. Warunki uczestnictwa:

• Zgłoszenie drogą internetową przez stronę Time Keeper oraz uiszczenie opłaty startowej do 30 listopada 2021 r.
• Biorący udział w biegu zdalnym dodatkowo zobowiązani są do przesłania zdjęć i śladów GPS biegu na adres biegnijsercem@gmail.com najpóźniej do 25 grudnia 2021 r.
• W biegu stacjonarnym udział brać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

8. Pakiet startowy

Bieg stacjonarny:
• wyżywienie na trasie;
• posiłek regeneracyjny po biegu (wspólna agapa w Sanoku);
• pamiątkowy medal na mecie;
• transport Sanok – Korczyna – Sanok;
• w Sanoku możliwość skorzystania z sanitariatów.

Bieg zdalny:
• indywidualny numer startowy wysłany na adres mailowy uczestnika;
• pamiątkowy medal wysłany pocztą tradycyjną (po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia biegu w postaci zdjęć i śladów GPS na adres biegnijsercem@gmail.com).
Medale wysyłane będą do zweryfikowanych uczestników w dwóch turach: 9 i 28 grudnia 2021 r.

9. Postanowienia różne:

• Pielgrzymka biegowa odbywa się pod warunkiem zastosowania się do zasad Regulaminu oraz obowiązujących rozporządzeń pandemicznych.
• Zapisy trwają od 10 października do 30 listopada 2021 r.
• Biegacze biegną na własną odpowiedzialność.
• Bieg odbywa się bez względu na pogodę.
• Rodzinne wybieganie mile widziane.

10. Program:

8:00 – 10:00 – Biuro Zawodów, ul. Zagrody 1, I LO w Sanoku
10:00 – Msza Święta w Kaplicy św. Maksymiliana
10:30 – start Biegu dla Życia
16:00 – meta
17:00 – powrót do Sanoka i wspólny posiłek

Sanok, 10 października 2021 r.

Organizator
ks. Michał Kozak