Ważne zmiany regulaminowe

Ponieważ pojawiło się wiele głosów z prośbą o zmianę terminu i tempa Biegu, taka zmiana się dokonuje:

Tempo Biegu: 6:00

Termin Biegu: pierwsza sobota po 8 grudnia (9 grudnia 2017 r.)

Mam nadzieję, że tak pozostanie już w moim i Waszych kalendarzach biegowych.